BU_2015-GrandPrixBUDI UZOR:
Poslovni planovi dobitnici

INOVA:
Posebne nagrade

Posebne nagrade Hrvatskog saveza inovatora

Dobitnici medalja na štandu Tera Tehnopolis / HUIP

Posebne nagrade WIIPA za inovatore Tera Tehnopolis / HUIP

 

Galerija: Dodjela nagrade

Budi uzor 2015 dodjela nagrade