PREDINKUBACIJA

Program FOKUS omogućava predinkubaciju u poslovnom inkubatoru TERA. Predinkubator TERA se sastoji od 12 radnih stanica. Radna stanica se dodjeljuje poduzetnicima-početnicima koji su u fazi registracije svoje tvrtke ili obrta ili su je tek registrirali.

Zakup „radne stanice” podrazumijeva korištenje radnog stola, stolca i ormarića za spise te osobnog računala i priključak na telefonsku instalaciju sa PIN-om za zaključavanje telefona i internet. Radne stanice su smještene u većem prostoru koji dijeli više zakupnika čime inkubator dobiva mogućnost značajnog povećanja kapaciteta inkubacije. Pri tom se zakupnici radnih stanica mogu koristiti ostalom poslovnom infrastrukturom. Ovaj program u pravilu traje šest mjeseci.

STUDOS – STUDENTSKI PODUZETNIČKI INKUBATOR

Pokretanje Studentskog poduzetničkog inkubatora StudOS je proizašlo iz višegodišnjeg rada sa studentskom populacijom (od 2005.) u cilju poticanja poduzetničkih aktivnosti kod studenata kroz edukaciju. Cilj ovog projekta je osigurati infrastrukturu za studentsku populaciju i netom diplomirane kojima će u Studentskom poduzetničkom inkubatoru kroz edukaciju i korištenje poslovnog prostora biti osigurani preduvjeti za pokretanje poduzetničkih aktivnosti i samozapošljavanje. Studentima i netom diplomiranima se pruža prilika 6 mjeseci besplatnog razvijanja poduzetničke ideje u okviru studentskog poduzetničkog inkubatora StudOS.

INKUBACIJA

Ovaj program inkubiranja stanarima pruža mogućnost punog razvoja svoje poslovne ideje i plasmana na tržište, a po završetku inkubacije od stanara se očekuje stupanj samostalnosti koji im omogućuje opstanak pod tržišnim uvjetima. Program punopravnog inkubiranja stanara traje najviše pet godina nakon čega se od poduzetnika očekuje samostalan nastup na tržištu.

PROGRAM SIDRENIH STANARA

Pored programa inkubacije, koji je namijenjen poduzetnicima, TERA ima program inkubacije namijenjen partnerskim institucijama čiji boravak u inkubatoru ima sinergijski učinak za stanare. Trenutačno, u inkubatoru posluju dva sidrena stanara, Regionalni uredi Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i Hrvatska udruga poslodavaca (HUP). Obje institucije su temeljem ugovora dužne stanarima inkubatora isporučiti konzultantske usluge bez naknade. Pored toga, česta organizacija seminara i brojne konzultacije u TERA dovode značajan broj posjetitelja iz ciljnih skupina te se na taj način učinkovito promovira njegov rad.