Inkubator

Inkubator

U poslovnom svijetu, inkubacija je program osmišljen s ciljem uspješnog razvoja poduzetničkih tvrtki kroz poslovnu podršku. Najčešći oblik poslovne podrške su resursi, usluge i mogućnost za povezivanje sa mrežom kontakata inkubatora. Inkubatori pružaju sigurno okruženje gdje nove ideje mogu postati komercijalni proizvodi. Poslovni inkubator ili inkubator je jedan od elemenata poduzetničke infrastrukture. Poslovnim inkubatorom se smatra „pogodan“ prostor u kojem svoj posao započinju potencijalni poduzetnici ili svoj posao nastavljaju mlada mikro, mala i srednja poduzeća. Pogodnost prostora se ogleda u povoljnim uvjetima za njegovo korištenje, poslovno savjetodavnim i ostalim uslugama koje se pružaju korisnicima prostora, kao i pomoć menadžmenta inkubatora korisnicima usluga.

Poduzetnički inkubator TERA je poslovni prostor namijenjen malim i srednjim poduzetnicima koji pokreću poslovanje ili proširuju postojeće. Inkubator površine 1.200 m² obuhvaća 18 ureda, 12 radnih stanica, informatičku učionicu, seminarsku sobu i sobe za sastanke manjeg kapaciteta, te sanitarni čvor. Osim poslovnog prostora i suvremene uredske opreme, stanarima je na raspolaganju savjetodavna i konzultantska potpora pri realizaciji poduzetničkih ideja.

Stanarom poslovnog inkubatora TERA mogu postati poduzetnici, inovatori i fizičke osobe koje žele razvijati na znanju utemeljeno poduzeće uz primjenu novih tehnologija i inovacija.

Stanari inkubatora TERA mogu koristiti slijedeće usluge:

 • zakup po minimalnim troškovima,
 • suvremenu uredsku opremu,
 • pristup Internetu bez naknade,
 • potporu u sajamskim nastupima,
 • konzultantsku i savjetodavnu potporu,
 • pravnu potporu odvjetničkog ureda,
 • financijsko – računovodstveno savjetovanje,
 • savjetovanje u pisanju poslovnih planova i investicijskih studija,
 • potporu u pisanju prijedloga projekata.
Inkubator

Inkubator

Radna stanica je smještena u većem prostoru koji dijeli više zakupnika, a odnosi se na koncept inkubacije uz sljedeće uvjete zakupa:

 • korištenje radnog stola, stolca i ormarića za spise,
 • korištenje osobnog računala,
 • priključak na telefonsku i intranet/Internet infrastrukturu.

Poslovni inkubator Tera djeluje od svibnja 2003. godine preseljenjem Tera Tehnopolisa – Tera u Osijeku u obnovljenu zgradu bivše vojarne “Gaj” na Trgu Ljudevita Gaja 6.

Zadaća je poslovnog inkubatora razvitak na znanju utemeljenih poduzeća i primjene novih tehnologija i inovacija u gospodarstvu u svrhu stvaranja novih radnih mjesta.

Inkubiranje stanara u poslovnom inkubatoru TERA provodi se kroz tri programa:

  1. Program FOKUS namijenjen je mladim poduzetnicima koji žele pokrenuti svoje poduzeće. U razdoblju do 6 mjeseci, poduzetnici mogu boraviti u poslovnom inkubatoru TERA po povlaštenim kriterijima, registrirati svoje poduzeće i pokrenuti svoj poduzetnički projekt. Ovakav program povlaštenog inkubiranja je jedinstven u Hrvatskoj.
  2. Zakup radne stanice najnoviji je koncept inkubacije za „one-man” poduzeća kojima na raspolaganju stoji radni stol, osobno računalo, telefonski priključak te Internet veza. Radna stanica je smještena u većem reprezentativnom prostoru koji dijeli više zakupnika, a za adekvatan prijem stranaka stanari mogu koristiti sobe za sastanke.
  3. Po izlasku iz programa FOKUS kandidati mogu svoje poslovanje nastaviti u statusu punopravnog stanara radi daljnjeg jačanja svog poslovanja uz potporu stručnog tima Tera Tehnopolisa.

Pored savjetodavne potpore Centra, stanarima na raspolaganju stoji infrastrukturna logistika Centra poput seminarske sobe, informatičkog laboratorija, usluge fotokopiranja, faksiranja, spiralnog uvezivanja i sl. Period inkubacije je najduže pet godina, nakon čega poduzeća samostalno nastupaju na slobodnom tržištu.