Tera Tehnopolis više od 10 godina intenzivno radi sa studentskom populacijom. Educira i potiče za samostalno kretanje u poduzetničke aktivnosti. Osnovni cilj je uvesti studente i njihove neposredno diplomirane kolege u svijet poduzetništva, poticati mlade ljude da što bezbolnije obave taj korak, informirati ih o mogućnostima, a kroz mentorske usluge i edukaciju, pomagati u kritičnim segmentima.