TERA Tehnopolis d.o.o. je registriran 2002. godine (pod nazivom Tehnologijsko-razvojni centar u Osijeku d.o.o.) kao rezultat suradnje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, grada Osijeka i Osječko-baranjske županije.

Misija

  • Razvitak na znanju utemeljenog gospodarstva koristeći značajno unaprijeđene postojeće tehnologije (proizvode, usluge, procese i postupke sa novo dodanom vrijednosti)
  • Komercijalizacija javno financiranih istraživanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
  • Organizacija i koordinacija znanstveno-istraživačkih i razvojnih projekata za potrebe industrije u suradnji s članicama Sveučilišta i drugim relevantnim institucijama
  • Podupiranje regionalnog razvitka i zadržavanje poduzetne i kvalificirane radne snage u regiji
  • Poslovna potpora poduzećima koja su ušla u inkubator TERA i izvan njega

Aktivnosti TERA Tehnopolis d.o.o. za promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva usmjerene su na povezivanje znanosti i gospodarstva te osiguranje infrastrukturne, financijske i savjetodavne potpore inovativnim i tehnološki utemeljenim projektima.

Primarna zadaća je razvitak na znanju utemeljenog gospodarstva koristeći nove i značajno unaprijeđene postojeće tehnologije.

Uz pomoć Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te lokalne samouprave, Tera Tehnopolis stvara uvjete za brzu i uspješnu transformaciju istraživačkih rezultata i inovacija u proizvode konkurentne na tržištu, potiče međunarodni transfer i razvitak malih i srednjih poduzeća.

Područja od posebnog interesa su biotehnologija, zaštita okoliša, informatika te projekti koji poduzetnicima u regiji pružaju mogućnost razvitka.

Svoju zadaću ostvaruje inkubiranjem na tehnologiji baziranih poduzeća i pružanjem razvojnih i konzultantskih usluga za gospodarstvo u regiji.

Tera

Kao jednom od poslovnih aktivnosti koje provodi, Tera Tehnopolis poslovnim savjetovanjem pruža oslonac u svim segmentima poslovanja postojećih, ali i novih klijenata. Djelatnost u kojoj je iznimno važno povjerenje poduzetnika i poslovnog savjetnika, poslovno savjetovanje koje provodi TERA Tehnopolis nudi profesionalnost, znanje i dugogodišnje iskustvo koje potvrđuju i brojni TERA klijenti.
TERA poslovno savjetovanje omogućuje svakoj osobi osobni razvoj na različitim poljima aktivnosti te usmjeravanje individualnih potencijala pojedinaca na svim područjima poslovanja.

BUDI UZOR® je međunarodna izložba inovacija i studentskih poslovnih planova. Od samoga početka izložba je orijentirana na inovatore i studente, a od 2008. godine široka lepeza aktivnosti umrežavanja je organizirana uz pomoć Europske poduzetničke mreže. Od svoga postojanja do danas, u sklopu izložbe je istrenirano više od 1400 studenata u pisanju poslovnih planova.

Osim osnovnim aktivnosti koje Tera Tehnopolis provodi, poseban naglasak stavlja na provođenje međunarodnih projekata te na taj način približava klijentima nastup na inozemnom tržištu. Tera Tehnopolis od 2008. godine provodi međunarodne projekte. Isto tako, sudjeluje na raznim međunarodnim i domaćim sajmovima te je partner sa tehnološko-razvojnim centrima, gospodarskim komorama i znanstveno-tehnološkim parkovima iz više od 15 zemalja.

Poduzetnički inkubator TERA je poslovni prostor namijenjen malim i srednjim poduzetnicima koji pokreću poslovanje ili proširuju postojeće. Inkubator površine 1.200 m² obuhvaća 18 ureda, 12 radnih stanica, informatičku učionicu, seminarsku sobu i sobe za sastanke manjeg kapaciteta, te sanitarni čvor. Osim poslovnog prostora i suvremene uredske opreme, stanarima je na raspolaganju savjetodavna i konzultantska potpora pri realizaciji poduzetničkih ideja.

Uspjeh na tržištu postiže se primjenom novih tehnologija i inovacija. TERA Tehnopolis je registrirani zastupnik pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo od 2005 godine. U sklopu usluga, pruža se cjelovita potpora u postupku zaštite intelektualnog vlasništva.

TERA Tehnopolis kroz svoje aktivnosti nastoji osnažiti svijest poduzetnika o važnosti intelektualnog vlasništva i njegove zaštite. Do sada je zastupala klijente u više od 100 postupaka zaštite. Zaštita patenta, žiga i industrijskog dizajna nije samo realizacija inovativnog koraka poduzetnika, nego i jačanje konkurentske prednosti poduzetnika. Primjeri iz prakse su pokazali da poduzetnici moraju biti svjesni prava i obveza koji proizlaze iz intelektualnog vlasništva te, također, ulagati u zaštitu svojih brendova.

TERA Tehnopolis nudi uslugu brze izrade prototipova uz pomoć 3D printera, gdje se na temelju trodimenzionalnog volumenskog crteža, predmet fizički tiska u tri dimenzije. U posljednjih nekoliko godina tehnologija brze izrade prototipova je, uz računalom potpomognuto konstruiranje (CAD) postala neizostavan inženjerski alat. Smanjenje vremena razvoja proizvoda, poticano stalnim inovacijama i tržišnom borbom, veća složenost proizvoda, potreba za stvarnim modelima u cilju bolje procjene oblika, dimenzija, kontrole funkcionalnosti, ergonomije, su čimbenici koji su utjecali na brzi razvoj ove tehnologije i njenu implementaciju u brojna područja inženjerske prakse.

Transfer tehnologije je proces koji obuhvaća razmjenu, prodaju odnosno prijenos tehnologije u širem smislu (tehnologijskog znanja, procesa, izuma) od mjesta nastanka do mjesta budućeg korisnika. Ured za transfer tehnologija (UTT) predstavlja vezu akademske i poslovne zajednice, potiče istraživački i stručni rad, te promiče zaštitu i komercijalizaciju rezultata tog rada, a na dobrobit istraživača, sastavnica i Sveučilišta u cjelini.

Osnovni podaci

Tvrtka: Tera Tehnopolis d.o.o. za promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva
Skraćeni naziv: Tera Tehnopolis d.o.o.
Sjedište: Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek

Registarski sud: Trgovački sud u Osijeku
Matični broj subjekta pod kojim je tvrtka upisana u Trgovački sud u Osijeku: 030073690
OIB: 39077073015

Iznos temeljnog kapitala društva: 380.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Član uprave društva: prof. dr. sc. Ivan Štefanić

Banka: Hypo-Alpe-Adria Bank d.d.
Sjedište: Zagreb
Broj žiro-računa: 2500009-1102064448
Tel: +385 (0)31 251 000
Fax: +385 (0)31 251 005
E-mail: ured[at]tera[.]hr

Gdje se nalazimo

Otvorite TERA mapu u većem prozoru.